Akupunktur

Akupunktur er en del af traditionel kinesisk medicin (TCM)

TCM akupunktur bygger på et holistisk menneskesyn, hvilket vil sige at mennesket ses som en helhed og at krop og psyke ikke kan skilles ad.

Et centralt begreb i kinesisk medicin er Qi, som kan oversættes med livsenergi eller personens energetiske flow. Hvis Qi ikke kan flyde frit eller er i underskud i længere tid, vil den energetiske ubalance manifestere sig enten fysisk eller psykisk, og der opstår ”sygdom”. Akupunktur kan derfor anvendes til både fysiske og psykiske problemstillinger.

Det centrale omdrejningspunkt i akupunktur er, at aktivere kroppens egne energier og reserver til at genoprette balance. Dette sker ved, at sætte akupunkturnåle i udvalgte akupunkturpunkter.

I kinesisk medicin behandles både årsag og symptom. Jeg stiller den kinesiske diagnose på baggrund af et grundigt interview samt puls- og tunge tegn. Ud fra disse oplysninger skabes en forståelse for symptomet, men også en forståelse for den sammenhæng symptomerne opstår i. Det giver mulighed for at behandle komplekse symptombilleder, hvor der både er fysiske og psykiske symptomer

Sundhedsorganisationen WHO har udarbejdet en liste over lidelser, hvor akupunktur er påvist effekt.

 • Alle former for smerter
 • Gigt sygdomme i led og muskler
 • Hovedpine / migræne
 • Rygsmerter
 • Frossen skulder
 • Tennisalbue
 • Menstruationsproblemer
 • Mave- og tarm lidelser
 • Bihulebetændelse
 • Højt blodtryk
 • Lidelser i sanseorganer
 • Hormonelle forstyrrelser

Læs mere: WHO om akupunktur